Escola de pàdel

SARRIÀ PÀDEL CLUB

images.ashx?id=c4a29380f85f2b649e1da7592a412b6f

La nostra escola

La nostra tasca és la formació de nens, joves i adults en l’esport del pàdel, formant-los en els valors del club: actitud positiva, esforç, il·lusió i respecte.

Escola Infantil

Grups de 4 a 5 alumnes per pista, agrupats per la seva edat i nivell (grups homogenis) per poder assolir el major rendiment de cada alumne i oferir-los la millor atenció, tant grupal com personalitzada.
En aquesta etapa, treballem els valors i l’educació a l’entorn del pàdel. A l’escola d’iniciació i perfeccionament adaptem el treball de les situacions reals a través del joc i d’activitats que prepara el nostre equip tècnic.

Com ho treballem a l’entrenament?

- La nostra dinàmica: 

  • Treball per repetició de cops (tècnica de fons i de volea).
  • Situacions reals de joc (presa de decisions).
  • Activitats lúdiques.

- El nostre mètode:

  • Cops: millora del gest tècnic.
  • Lectura de pilota: aprendre a escollir el millor cop tècnic, en funció del nivell i de la situació.
  • Treball de desplaçament específic del pàdel dins i fora de la pista.
  • Tàctica: posicionament a pista i situacions reals de joc.

Som una escola, on pensem que és imprescindible escoltar i saber quines són les necessitats individuals de cada jugador/a, per donar-li les eines necessàries per tal de poder arribar al seu l’objectiu.

Escola d'adults (a partir de 18 anys)

Escola destinada als jugadors que vulguin iniciar-se en aquest esport o perfeccionar-lo, per tal d’aconseguir una millora contínua, minimitzant els punts febles del seu joc i potenciant els forts, creant un pla de treball personalitzat amb objectius establerts de manera realista i adaptada a cadascú. 

Per altra banda, a l’escola d’adults ens adaptem als teus objectius, proposa tu mateix el tipus d’entrenament que desitges i així podem preparar la teva pròpia sessió.
           
- La nostra dinàmica:

  • Treball analític : repetició gestos tècnics (tècnica de fons-volea).
  • Situacions reals de joc (presa de decisions).
  • Activitats lúdiques. 

Des de Sarrià Pàdel Club apliquem en cada cas la metodologia més adient segons l’objectiu previ de l’alumne, en la qual l’entrenador planteja el tipus de sessió més indicada per tal de poder assolir els nous reptes.

 

MÉS INFORMACIÓ